Over het boek      Extra materiaal      Bestellen      Contact
Over het boek
 
Over het boek
 
Inhoudsopgave
 
Over de auteur
 
Voorwoord
 

 

ĎMama, wat heb jij veel boeken over seks Öí Dat zei mijn zoon een tijdje geleden toen hij in mijn studeerkamer rondkeek.

En dan ligt er weer een nieuwe druk van het boek van Marijke IJff Ö Is dat nu zo nodig?

De afgelopen jaren zijn er in het Nederlands taalgebied een aantal boeken op het gebied van seksualiteit(shulpverlening) bijgekomen.

 

Met Seksuele disfuncties (2010) onder redactie van Jacques van Lankveld kregen we bijvoorbeeld een mooi overzicht van de meest recente kennis van zaken wat betreft de (behandeling van de) seksuele disfuncties.

Het handboek Seksuele gezondheid (2014) geeft een overzicht van allerlei onderwerpen met betrekking tot seksuele gezondheid. Ook krijgen visie en beleid met betrekking tot seksualiteit binnen zorginstellingen de nodige aandacht.

Maar het boek Sexcounseling. Handleiding voor seksuologische hulpverlening van Marijke IJff heeft een unieke waarde. Het gaat als geen ander boek in op de sexcounseling, de methodiek van kortdurende hulpverlening met als doel het opheffen van een seksuele klacht.

 

Het reikt de professional praktische handvatten aan om samen met een cliŽnt de seksuele klacht te onderzoeken. Behalve aan de stadia van het hulpverleningsproces en zelfs uitgebreid voorbeelden van vragen per stadium van het proces, besteedt de auteur ook aandacht aan vaardigheden en attitude van de hulpverlener.

Marijke IJff beschrijft tevens een methodiek die Ė als deze adequaat wordt toegepast Ė de cliŽnt ook inzicht geeft in het (ontstaan van het) probleem en in de behandeling.

 

De cliŽnt wordt zich bewust van de voorspellende en in stand houdende factoren van de klacht.

Daarmee wordt de eerste stap van het PLISSIT-gespreksmodel van Annon (1976) namelijk om toestemming te geven seksualiteit bespreekbaar te maken, ook onderbouwd en krijgt het bespreken direct een doel: de cliŽnt begrijpt wat er aan de hand is en kan eigen vaardigheden weer inzetten om de klacht op te lossen.

 

Mochten de vaardigheden van de cliŽnt niet toereikend zijn om het probleem op te lossen, dan kan de hulpverlener in het boek de beginselen van de hulpverlening terugvinden. Met veel praktijkvoorbeelden ondersteund, worden de stappen van informatie geven, het geven van specifieke gedragsadviezen (sensate-focusoefeningen) en andere cognitieve en gedragsgerichte technieken duidelijk uitgelegd.